Skip to content

Οπλισμοί

ΚΛΕΙδΙ-Οπλισμοί

Οι Οπλισμοί αποτελούν τη μετεξέλιξη του βασικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο ονομαζόταν ΚΛΕΙδΙ. Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που θα σας βοηθήσει να αντεπεξέλθετε στη σχεδίαση των οπλισμών οποιουδήποτε έργου οπλισμένου σκυροδέματος, είτε πρόκειται για τον ξυλότυπο μιας απλής κατασκευής είτε για ένα πολύπλοκο τεχνικό έργο.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των Οπλισμών.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Οι Οπλισμοί αποτελούν μια εφαρμογή για τη σχεδίαση τεχνικών έργων μέσα στο περιβάλλον του  AutoCAD® και πρόσφατα μέσα και από το ZWCAD®. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στη σχεδίαση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα και στη δημιουργία Πίνακα Οπλισμών από τα αναπτύγματα των ράβδων οπλισμού του σχεδίου. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα είναι εφοδιασμένο με μια σειρά από εντολές για τη σχεδίαση και την επεξεργασία ράβδων οπλισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και μια πληθώρα από εντολές γενικής χρήσης που θα σας βοηθήσουν να τυποποιήσετε και να επιταχύνετε σε σημαντικό βαθμό τη δουλειά σας. Επιπλέον οι Οπλισμοί συνοδεύονται από μία σειρά από σύμβολα, τα περισσότερα από τα οποία είναι dynamic block και την εμφάνιση των οποίων μπορείτε να προσαρμόστε πλήρως στις ανάγκες σας και την αισθητική σας. Τέλος, μέσα από τις εκατοντάδες επιλογές του προγράμματος, μπορείτε να το προσαρμόσετε πλήρως, όχι μόνο στις γενικές επιθυμίες σας, αλλά και στις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου που δουλεύετε!

Το πρόγραμμα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Γενική σχεδίαση
 • Σχεδίαση ξυλοτύπων
 • Σχεδίαση οπλισμών

Γενική σχεδίαση

Το τμήμα της γενικής σχεδίασης προσθέτει ένα μεγάλο πλήθος από νέες εντολές στο AutoCAD®, με τις οποίες μπορείτε:

 • να τυποποιήσετε επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας
 • να επιταχύνετε χρονοβόρες σχεδιαστικές διαδικασίες
 • να προσθέσετε νέες δυνατότητες στη σχεδίαση και επεξεργασία των αντικειμένων
 • να βελτιώσετε την εμφάνιση των σχεδίων

Επιπλέον το πρόγραμμα προσφέρει μία πληθώρα από σύμβολα βιβλιοθήκης (τα περισσότερα από τα οποία είναι dynamic block), γραμματοσειρές, τύπους γραμμής (linetype), hatch pattern, έτοιμα dimension style και template, ενώ παράλληλα παρέχει μία σειρά από εντολές για να χρησιμοποιείτε και να διαχειρίζεστε εύκολα όλα αυτά τα στοιχεία, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για το συμβολισμό των σχεδίων, με αποτέλεσμα να έχετε περισσότερο χρόνο για ν’ ασχοληθείτε με το ουσιαστικό κομμάτι του σχεδίου.

Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές λειτουργίες που χωρίς το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά χρονοβόρες ή σχεδόν αδύνατες:

 • επαναρίθμηση σε blocks με attributes
 • αυξομείωση τιμών σε blocks με attributes
 • εύρεση και αντικατάσταση κειμένου σε συγκεκριμένα blocks με attributes
 • επιλεκτική μεταβολή των ιδιοτήτων συγκεκριμένων blocks με attributes
 • αντικατάσταση επιλεγμένων αντιγράφων ενός block με άλλο block ή file
 • μαζική περιστροφή, αντιστροφή και μεγέθυνση αντικειμένων χωρίς μετακίνηση από την αρχική τους θέση
 • επιλογή αντικειμένων από το σχέδιο με τη δημιουργία οποιουδήποτε κριτηρίου
 • μετατροπή ενός κειμένου σε attribute και το αντίστροφο

Επιπλέον οι Οπλισμοί παρέχουν και μία σειρά από σχεδιαστικά βοηθήματα μέσω των οποίων μπορείτε πολύ εύκολα:

 • να τοποθετείτε και να ενημερώνετε αυτόματα σύμβολα υψομέτρων στο σχέδιο
 • να σχεδιάζετε σύμβολα διακοπής
 • να σχεδιάζετε οπές και τη σκιά τους
 • να τοποθετείτε συμβολισμό αξόνων
 • να σχεδιάζετε τομή σκάλας και να τοποθετείτε τα σχετικά σύμβολα
 • να σχεδιάζετε λωρίδες διαγράμμισης
 • να εκτελείτε παραμετρικό measure με block
 • να αντλείτε ειδικές πληροφορίες από το σχέδιο, όπως είναι το άθροισμα μηκών, εμβαδών και διαστάσεων

Στο γενικό τμήμα του προγράμματος μπορούμε να κατατάξουμε και τις εντολές που σχετίζονται με το configuration και τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία των layer που δημιουργεί το πρόγραμμα σε όλες τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι Οπλισμοί σάς επιτρέπουν, μέσα από τα κατάλληλα παράθυρα διαλόγου, να ορίσετε πλήρως τις παραμέτρους των layer που δημιουργούν οι διάφορες εντολές, ενώ όλα τα block είναι σχεδιασμένα στο layer “0” και χρησιμοποιούν μόνο τρία text style και δύο dimension style, ώστε να μπορείτε εύκολα να επιβάλετε τη δικιά σας αισθητική σε όλους τους συμβολισμούς του προγράμματος. Εξάλλου όλα τα σύμβολα βιβλιοθήκης που περιέχουν κείμενο έρχονται σε δύο εκδοχές: μία που χρησιμοποιεί τις κλασικές γραμματοσειρές του AutoCAD® (SHX) και μία που χρησιμοποιεί True Type γραμματοσειρές.

Σχεδίαση ξυλοτύπων

Οι Οπλισμοί παρέχουν μία σειρά από εντολές για τη σχεδίαση και επεξεργασία των στοιχείων από τα οποία αποτελείται ένας τυπικός ξυλότυπος. Με τις εντολές που παρέχει το πρόγραμμα, και μέσα από λειτουργικά παράθυρα διαλόγου, μπορείτε:

 • να σχεδιάσετε υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες, δοκιδωτές πλάκες, και θεμελιώσεις μαζί με τους αντίστοιχους συμβολισμούς
 • να σχεδιάσετε τομές (κατακλίσεις) επάνω στους ξυλοτύπους
 • να ορίσετε πλήρως τις παραμέτρους με βάση τις οποίες θα γίνεται η σχεδίαση των παραπάνω στοιχείων
 • να επεξεργαστείτε και να ενημερώσετε, ατομικά ή μαζικά, τα στοιχεία του ξυλοτύπου
 • να μετατρέψετε στο περιβάλλον των Οπλισμών σχέδια που έχουν προκύψει από προγράμματα στατικής ανάλυσης

Σε όλα τα παραπάνω έχετε πλήρη έλεγχο, καθώς οι ρυθμίσεις του προγράμματος σας επιτρέπουν να καθορίσετε από τις πιο σημαντικές παραμέτρους έως τις πιο μικρές, όπως είναι η απόσταση μεταξύ των attribute μέσα στα block ονομασίας των στοιχείων του ξυλοτύπου.

Σχεδίαση οπλισμών

Όπως φανερώνει και το όνομά του, το πρόγραμμα έχει ως βασικό προσανατολισμό τη σχεδίαση των οπλισμών σε τεχνικά έργα. Επομένως στον τομέα αυτόν υπάγονται και τα πιο ισχυρά εργαλεία της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, με τις εντολές που έχουμε ενσωματώσει στο πρόγραμμα, μπορείτε:

 • να ρυθμίσετε αναλυτικά τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη σχεδίαση και την επεξεργασία των οπλισμών
 • να σχεδιάσετε αντίγραφα και αναπτύγματα ράβδων οπλισμού, είτε ατομικά είτε μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες
 • να επιλέξετε, να επεξεργαστείτε και να ενημερώσετε τις ράβδους οπλισμού του σχεδίου, είτε ατομικά είτε μαζικά
 • να τοποθετήσετε στο σχέδιο πρόσθετους συμβολισμούς στους οπλισμούς
 • να ελέγξετε τους οπλισμούς του σχεδίου με διάφορους τρόπους
 • να δημιουργήσετε Πίνακα Οπλισμών από όλο το σχέδιο ή τμήμα αυτού

Επιλογές σχεδίασης και επεξεργασίας των οπλισμών

Με τις δεκάδες επιλογές που παρέχει το πρόγραμμα, μπορείτε να ρυθμίσετε πλήρως όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη σχεδίαση, την εμφάνιση, την επιλογή, την επεξεργασία και την ενημέρωση των ράβδων οπλισμού.

Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε ότι μέσα από τις επιλογές του προγράμματος μπορείτε:

 • να καθορίσετε τα κείμενα που θα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την αναγραφή των πιο χαρακτηριστικών θέσεων των ράβδων (άνω, κάτω κ.λπ.)
 • να ορίσετε τις μονάδες μήκους και τη μορφοποίηση των κειμένων των επιμέρους μηκών και του συνολικού μήκους
 • να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όπλισης που σχεδιάζονται σε διαφορετική κλίμακα από το υπόλοιπο σχέδιο
 • να επιλέξετε τον τρόπο που θα αντιδρά το πρόγραμμα όταν μεταβάλλεται το σχήμα μιας ράβδου
 • να επιλέξετε τον τρόπο που θα αντιδρά το πρόγραμμα όταν μεταβάλλονται τα στοιχεία μιας ράβδου (πχ. ο αριθμός ή η διάμετρος)
 • να καθορίσετε το είδος των αντικειμένων που θα επιλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τις ειδικές εντολές επεξεργασίας των Οπλισμών

Σχεδίαση και συμβολισμός των οπλισμών

Με τις εντολές που παρέχουν οι Οπλισμοί μπορείτε, με ελάχιστες κινήσεις, να τοποθετήσετε στο σχέδιο ράβδους οπλισμού μαζί με τους σχετικούς συμβολισμούς. Η σχεδίαση μπορεί να γίνει είτε ατομικά είτε ομαδικά μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Ατομική σχεδίαση

Κατά την ατομική σχεδίαση μπορείτε να επιλέξετε από τα μενού του προγράμματος τον τύπο της ράβδου που θέλετε να σχεδιάσετε (και στη συνέχεια να ορίσετε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του) ή να σχεδιάσετε μία polyline (που να έχει το επιθυμητό σχήμα) και στη συνέχεια να τη μετατρέψετε σε ράβδο οπλισμού.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει πολλούς standard τύπους οπλισμών, οι οποίοι καλύπτουν μια πολύ μεγάλη γκάμα από τα πιθανά σχήματα ράβδων που μπορεί να εμφανιστούν σε κάποιο έργο. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε εύκολα να εμπλουτίσετε τη βιβλιοθήκη του προγράμματος, δημιουργώντας δικούς σας custom τύπους οπλισμών. Επιπλέον, για πιο σπάνια σχήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε και προσωρινούς τύπους ράβδων, χωρίς να χρειαστεί να μπείτε στη διαδικασία ορισμού νέων custom τύπων.

Κατά την ατομική σχεδίαση μιας ράβδου, μπορείτε μέσα από τα παράθυρα διαλόγου του προγράμματος, να ορίσετε πλήρως την εμφάνιση της ράβδου και των συνοδευτικών κειμένων. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εντολές για τη σχεδίαση κάποιων ιδιαίτερων ράβδων, όπως είναι οι κυκλικοί συνδετήρες και οι σπείρες πασσάλων. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι μπορείτε ταυτοχρόνως να σχεδιάσετε και αντίγραφα και το ανάπτυγμα μιας ράβδου στο σχέδιο.

Ομαδική σχεδίαση

Στον τομέα της ομαδικής σχεδίασης ανήκουν εντολές που επιτρέπουν τη μαζική σχεδίαση οπλισμών στο σχέδιο, σύμφωνα με τις παραμέτρους που καθορίζετε για κάθε εντολή. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Σχεδίαση οπλισμών σε συνεχόμενες πλάκες
 • Σχεδίαση αναπτυγμάτων δοκών σε όψη
 • Σχεδίαση αναπτυγμάτων υποστυλωμάτων καθ’ ύψος
 • Σχεδίαση οπλισμών πασσάλων
 • Σχεδίαση λεπτομερειών όπλισης
 • Όπλιση τυχαίας διατομής

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εντολές ρύθμισης των επιλογών, μέσα από τις οποίες μπορείτε να ορίσετε τόσο τις στατικές παραμέτρους, όσο και τις σχεδιαστικές, ώστε να έχετε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο επί του αποτελέσματος και να απαιτηθούν λιγότερες παρεμβάσεις μετά τη σχεδίαση των οπλισμών.

Συμβολισμός οπλισμών

Εκτός από τα συνοδευτικά κείμενα και τις διαστάσεις που τοποθετούνται κατά τη σχεδίαση των ράβδων, μπορείτε εκ των υστέρων να προσθέσετε διάφορα σύμβολα που έχουν σχέση με τους οπλισμούς, όπως είναι τα εξής:

 • Εισαγωγή ενός block ονομασίας οπλισμών
 • Συμβολισμός διατομών ράβδων με ενδεικτικές γραμμές
 • Συμβολισμός ράβδων με leader
 • Σχεδίαση διάστασης διανομής και προαιρετική σύνδεσή της με κάποια ράβδο

Επιλογή, επεξεργασία, έλεγχος και ενημέρωση των οπλισμών

Η διαδικασία επεξεργασίας, ελέγχου και ενημέρωσης των ράβδων οπλισμού ενός σχεδίου μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επώδυνη και χρονοβόρα! Γι’ αυτόν το λόγο οι Οπλισμοί παρέχουν μία σειρά από εξαιρετικά δυνατές λειτουργίες που σας επιτρέπουν να έχετε πλήρη έλεγχο των οπλισμών ανά πάσα στιγμή και να είστε σίγουροι ότι το σχέδιο είναι ενημερωμένο και απαλλαγμένο από αντιφάσεις και άλλα προβλήματα.

Επιλογή

Το πρόγραμμα παρέχει μία σειρά από παραμέτρους που σας επιτρέπουν να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγετε τα αντικείμενα του σχεδίου που σχετίζονται με τους οπλισμούς. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες ράβδους ορίζοντας κάποια κριτήρια επιλογής: τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι η αρίθμηση, ο τύπος της ράβδου, τα μήκη, η διάμετρος ή συγκεκριμένα κείμενα.

Επεξεργασία

Οι Οπλισμοί κάνουν εκτεταμένη χρήση των reactors, μέσω των οποίων το πρόγραμμα ενημερώνεται για κάθε μεταβολή που υφίστανται οι ράβδοι οπλισμού μέσα από τις συμβατικές εντολές του AutoCAD® . Μ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που αλλάζετε οποιοδήποτε στοιχείο μιας ράβδου (πχ. το σχήμα της με stretch ή τη διάμετρό της με attedit), η εφαρμογή «ειδοποιείται» για τη μεταβολή και μπορεί προαιρετικά να αντιδρά με τον κατάλληλο τρόπο! Για παράδειγμα, όταν μεταβάλλετε κάποιο στοιχείο μιας ράβδου, το πρόγραμμα μπορεί:

 • να ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη της ράβδου που τυχόν επηρεάζονται
 • να ενημερώνει τις υπόλοιπες ράβδους που έχουν τον ίδιο αριθμό
 • να ελέγχει ότι δεν δημιουργείται αντίφαση με κάποια άλλη υπάρχουσα ράβδο που έχει τον ίδιο αριθμό
 • να ελέγχει την ορθότητα των τιμών που δίνετε
 • να ενημερώνει τον Πίνακα Οπλισμών

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο αντίδρασης του προγράμματος χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όπως και για όλες τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται reactors.

Πέραν της επεξεργασίας μέσω των εντολών του AutoCAD®, το πρόγραμμα παρέχει μία σειρά από εξειδικευμένες εντολές για την ατομική και την ομαδική επεξεργασία των ράβδων οπλισμού.

Έλεγχος και ενημέρωση

Με τις ειδικές εντολές που παρέχει το πρόγραμμα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις ράβδους οπλισμού του σχεδίου για τυχόν προβλήματα και αντιφάσεις, όπως είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών ράβδων με τον ίδιο αριθμό. Εάν εντοπιστούν τέτοιου είδους αντιφάσεις ανάμεσα στους οπλισμούς του σχεδίου, μπορείτε εύκολα μέσα από τα παράθυρα διαλόγου των Οπλισμών να τις εντοπίσετε και να τις διορθώσετε.

Επιπλέον παρέχονται ειδικές εντολές για την ενημέρωση των ράβδων. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε:

 • να ενημερώσετε τα αναγραφόμενα μήκη μιας ράβδου με βάση το σχήμα της
 • να ενημερώσετε το σχήμα μιας ράβδου με βάση τα αναγραφόμενα μήκη της
 • να ενημερώσετε τα τεμάχια μιας ράβδου με βάση τη διάσταση διανομής και την απόσταση μεταξύ των οπλισμών

Μετά από κάθε ατομική ενημέρωση μιας ράβδου το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσει και όλες τις υπόλοιπες ράβδους που έχουν τον ίδιο αριθμό.

Τέλος παρέχονται ειδικές εντολές για την άντληση πληροφοριών από τους οπλισμούς, όπως είναι η εύρεση μιας συγκεκριμένης ράβδου στο σχέδιο, ή εμφάνιση πληροφοριών για την αρίθμηση των οπλισμών του σχεδίου κ.α.

Πίνακας Οπλισμών

Η διαδικασία σχεδίασης των οπλισμών ολοκληρώνεται με τη δημιουργία Πίνακα Οπλισμών και Πίνακα Βαρών από τα αναπτύγματα των ράβδων οπλισμού όλου του σχεδίου ή τμήματος αυτού.

Με τις επιλογές του προγράμματος μπορείτε να ελέγξετε πλήρως την εμφάνιση του πίνακα, δηλαδή μπορείτε:

 • να ρυθμίσετε το μέγεθος των γραμμών και των στηλών
 • να ρυθμίσετε το πλήθος των πινάκων που θα δημιουργηθούν, καθορίζοντας τον μέγιστο αριθμό γραμμών ανά πίνακα ή επιβάλλοντας τη σχεδίαση των πινάκων σε σελίδες Α4
 • να επιλέξετε τη γλώσσα και τη γραμματοσειρά των κειμένων του πίνακα
 • να επιλέξετε το πλήθος των δεκαδικών που θα χρησιμοποιείται για την αναγραφή των βαρών

Αφού δημιουργήσετε έναν ή παραπάνω πίνακες οπλισμών στο σχέδιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές εντολές του προγράμματος για να επεξεργαστείτε τις καταχωρίσεις τους. Επιπλέον οι καταχωρίσεις ενός πίνακα ενημερώνονται όταν μεταβάλλονται στο σχέδιο τα στοιχεία των ράβδων από τις οποίες έχουν προκύψει. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα επανασχεδίασης των πινάκων ενός σχεδίου με διαφορετικό αριθμό γραμμών, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργηθούν από την αρχή.

Εκδόσεις

Οι Οπλισμοί 1.5 είναι άμεσα διαθέσιμοι για τις εκδόσεις 2010-2018 του AutoCAD®  (για τις εκδόσεις 2010-2014 το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και για 64-bit Windows, ενώ για τις εκδόσεις 2015-2018 το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο για 64-bit Windows). Για τις μεταγενέστερες εκδόσεις του 2018, το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 2.0.

Τιμές

Οι τιμές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα είναι ανά άδεια εργασίας και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Για την προμήθεια περισσότερων αδειών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής (οι εκπτώσεις αφορούν την προμήθεια νέων αδειών και δεν ισχύουν για αναβαθμίσεις ή άλλες προσφορές) :

 • 2η και 3η άδεια: έκπτωση 15%
 • 4η και 5η άδεια: έκπτωση 25%
 • Από την 6η άδεια και πάνω: έκπτωση 50%
ΠροϊόνΤιμή
Οπλισμοί 1.50 (άδεια εργασίας)900
Οπλισμοί 1.50: αναβάθμιση από το ΚΛΕΙδΙ (έκδοση 2006 ή μεταγενέστερη)300
Οπλισμοί 1.50: αναβάθμιση από το ΚΛΕΙδΙ (έκδοση 2005 ή προγενέστερη)600