Skip to content

Οπλισμοί 2.0

Οι Οπλισμοί 2.0 αποτελούν την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής, η οποία περιέχει πολλές και σημαντικές καινούργιες δυνατότητες και βελτιώσεις. Φυσικά, περιλαμβάνει όλες τις παλιές δυνατότητες της προηγούμενης έκδοσης (1.5), τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ. Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύνοψη των αλλαγών και των βελτιώσεων που περιλαμβάνονται στην έκδοση 2.0.

Γενικές λειτουργίες

Annotative Scaling

Στη νέα έκδοση 2.00 των Οπλισμών το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη χρήση Annotation Scale και Annotative Block σε όλες του τις λειτουργίες. Όλα τα block του προγράμματος που επηρεάζονται από την κλίμακα του σχεδίου, έρχονται σε δύο μορφές: standard και annotative.

Η χρήση του annotative scaling είναι προαιρετική. Μπορείτε να κάνετε την αντίστοιχη επιλογή μέσα από τις Γενικές Ρυθμίσεις του προγράμματος:

Διαχείριση άδειας εργασίας

Στην έκδοση 2.00 έχει αλλάξει εκ βάθρων η ενεργοποίηση και η διαχείριση της άδειας εργασίας του προγράμματος. Πλέον είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία μεταφορά της άδειας: Από τη στιγμή που θα εξαγάγετε την άδεια σε μια USB συσκευή, η συσκευή αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως hardware lock σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ανεξαρτήτως από την έκδοση του AutoCAD και χωρίς καμία ιδιαίτερη διαδικασία εισαγωγής της άδειας.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το USB stick στο οποίο έχετε μεταφέρει την άδεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης, που θα σας επιτρέψει να λειτουργήσετε το πρόγραμμα κανονικά για 24 ώρες. Ο κωδικός έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 3 φορές.

Έχει γίνει πιο απλή η διαχείριση της άδειας, ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται (πχ. εάν έχει εξαχθεί σε κάποια συσκευή), πόσες μέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της κ.ο.κ.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα κατάργησης της άδειας από έναν υπολογιστή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε νέο κωδικό, για άλλον υπολογιστή.

Η άδεια εργασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα (πχ. για 3 μήνες), επομένως μπορείτε να νοικιάστε το πρόγραμμα για κάποιο διάστημα, χωρίς να χρειαστεί να το αγοράσετε κανονικά.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης της άδειας, στην περίπτωση που προμηθευτείτε κάποιο επιπλέον module του προγράμματος (πχ. Οδοποιία) και θέλετε να το ενεργοποιήσετε.

Σύμβολο διακοπής

Η σχεδίαση συμβόλων διακοπής έχει εμπλουτιστεί με νέες δυνατότητες.

Μεταξύ άλλων, το σύμβολο μπορεί να είναι polyline ή dynamic block. Επίσης, έχει προστεθεί η δυνατότητα σχεδίασης και συμβόλων διακοπής με διπλή γραμμή.

Συμβολισμός τομών

Η έκδοση 2.0 παρέχει έναν εύκολο τρόπο για τον συμβολισμό τομών στο σχέδιο.

Εσείς αρκεί να επιλέξετε τη φορά της τομής (Οριζόντια – Κατακόρυφη, Αριστερά – Δεξιά), το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το σύμβολο, τη γωνία στροφής και την απόσταση που θα καλύπτει. Ο συμβολισμός της τομής γίνεται μέσω ενός dynamic block, στο οποίο μπορείτε εύκολα να μεταβάλετε τις ιδιότητες, είτε μέσω των grip είτε μέσω των properties.

Κάθε φορά που εισάγετε ένα σύμβολο τομής, το πρόγραμμα ανιχνεύει το σχέδιο για τυχόν ύπαρξη άλλων παρόμοιων συμβόλων, και σας προτείνει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό ή το επόμενο γράμμα για την τομή που πρόκειται να συμβολίσετε.

Εάν αλλάξετε με attedit την τιμή ενός από τα δύο κείμενα, τότε αυτομάτως ενημερώνεται και το άλλο!

Ενσωμάτωση ρυθμίσεων παλαιότερων εκδόσεων

Στην έκδοση 2.0 παρέχεται πλέον η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα των ρυθμίσεων από παλαιότερη έκδοση που τυχόν υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή.

Την πρώτη φορά που τρέχετε τους Οπλισμούς μετά τη εγκατάσταση, το πρόγραμμα ανιχνεύει τον υπολογιστή σας για τυχόν ύπαρξη παλαιότερων εκδόσεων, και εφόσον βρεθούν τέτοιες εκδόσεις, τότε σας δίνεται η δυνατότητα να ενσωματώσετε στην τρέχουσα έκδοση τις ρυθμίσεις που είχατε κάνει σε μια από αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις.

Οπλισμοί

Σύνδεση αναπτυγμάτων-αντιγράφων ράβδων

Στην παρούσα έκδοση του προγράμματος εισάγεται η έννοια της σύνδεσης κάποιου αναπτύγματος ράβδου οπλισμού με ένα ή περισσότερα αντίγραφα. Έτσι, όταν υφίσταται κάποια μεταβολή ένα αντίγραφο (πχ. αλλάζουν τα τεμάχιά του επειδή μεταβλήθηκε η διάσταση διανομής ή επειδή άλλαξε η απόσταση μεταξύ των ράβδων), το πρόγραμμα γνωρίζει ποιο ανάπτυγμα πρέπει να ενημερώσει, ακόμη και εάν υπάρχουν πολλά αναπτύγματα στο σχέδιο με τον ίδιο αριθμό.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε με ποια αντίγραφα είναι συνδεδεμένο κάποιο ανάπτυγμα, ενώ, προκειμένου να έχετε ακόμη καλύτερο έλεγχο, μπορείτε να εξετάσετε ένα σχέδιο για να ελέγξετε ποια σίδερα είναι συνδεδεμένα και ποια όχι. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι το πρόγραμμα, ώστε κάθε φορά που επιλέγετε ένα ανάπτυγμα, να επιλέγονται ταυτόχρονα και τα συνδεδεμένα του αντίγραφα. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και κάθε φορά που εφαρμόζετε μια σχεδιαστική εντολή (πχ. move) ή κάθε φορά που αντιγράφετε ένα ανάπτυγμα.

Κάθε φορά που σχεδιάζετε ταυτόχρονα ένα ανάπτυγμα με ένα αντίγραφο, το πρόγραμμα συνδέει αυτόματα τις δύο αυτές ράβδους. Μπορείτε, όμως, και εκ των υστέρων να συνδέσετε ένα ανάπτυγμα με ένα ή περισσότερα αντίγραφα που θα επιλέξετε. Επιπλέον, μπορείτε να αφαιρέσετε από ένα ανάπτυγμα τη σύνδεση που έχει με κάποια από τα αντίγραφά του, αλλά μπορείτε και να καταργήσετε εντελώς τη σύνδεση ανάμεσα στις ράβδους που θα επιλέξετε.

Διακοπή διαστάσεων

Μια άλλη νέα έννοια που έχει εισαχθεί στην έκδοση 2.0 είναι η διακοπή (break) των διαστάσεων διανομής των οπλισμών. Όταν διακόπτετε μια διάσταση διανομής (πχ. στην περιοχή μιας τρύπας), τότε το πρόγραμμα δημιουργεί ένα κενό στη διάσταση, και στη θέση του τοποθετεί (προαιρετικά) μια εστιγμένη γραμμή. Προφανώς, το διακεκομμένο τμήμα αφαιρείται από το συνολικό μήκος της διάστασης και ο υπολογισμός των τεμαχίων της ράβδου γίνεται με βάση τα συμπαγή της τμήματα. Επίσης, για ορισμένους τύπους οπλισμών, το πρόγραμμα μπορεί να σχεδιάσει αυτόματα και τους πλευρικούς οπλισμούς εκατέρωθεν της τρύπας.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας διακεκομμένων διαστάσεων: Όταν η διάσταση διανομής που σχεδιάζετε τέμνει μια «τρύπα» (δηλαδή ένα κλειστό σχήμα που είναι σχεδιασμένο σε κάποιο προκαθορισμένο από εσάς layer), τότε αυτομάτως διακόπτεται ανάμεσα στα σημεία τομής της με την τρύπα. Μπορείτε, βεβαίως, και εκ των υστέρων να διακόψετε μια διάσταση στα σημεία που θέλετε, ή να την ενημερώσετε (εάν, για παράδειγμα, αλλάξει το σχήμα της τρύπας) ή και να καταργήσετε μια διακοπή που δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης.

Μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε να καθορίσετε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο που θα διανέμονται οι ράβδοι στο συμπαγές τμήμα της διάστασης διανομής. Επίσης, μέσω της δυνατότητας εμφάνισης των θέσεων των οπλισμών επάνω στη διάσταση (που περιγράφεται στη συνέχεια), μπορείτε να ελέγξετε στο σχέδιο τον ακριβή τρόπο τοποθέτησης των ράβδων.

Μια διάσταση διανομής μπορεί να διακοπεί σε παραπάνω από μία θέσεις. Αν, για παράδειγμα, η διάταση τέμνει δύο τρύπες, τότε θα δημιουργηθούν δύο αντίστοιχες διακοπές.

Εμφάνιση των οπλισμών επάνω σε διάσταση διανομής και αλλαγή επικαλύψεων των διαστάσεων

Στην έκδοση 2.00 των Οπλισμών έχετε περισσότερα εργαλεία για να ελέγχετε με μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο τοποθέτησης των οπλισμών.

Πέρα από τον γενικό καθορισμό των επικαλύψεων στα άκρα των διαστάσεων διανομής, μπορείτε πλέον να μεταβάλετε αυτές τις επικαλύψεις χωριστά για κάθε διάσταση. Εάν η διάσταση διανομής περιέχει μια διακοπή, τότε μπορείτε να ορίσετε χωριστά την επικάλυψη στα όρια της τρύπας.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε οπτικά στο σχέδιο τον ακριβή τρόπο κατανομής των οπλισμών επάνω σε μια διάσταση διανομής.

Εύκολος υπολογισμός μεταβλητού μήκους ράβδου

Μπορείτε πλέον να καθορίσετε εύκολα τα όρια μεταβολής του βασικού μήκους μιας ράβδου με βάση ένα υπάρχον σχήμα στο σχέδιο. Αρκεί κατά τη διαδικασία εισαγωγής του σημείου σχεδίασης μιας ράβδου να επιλέξετε δύο ευθύγραμμα, μη παράλληλα τμήματα, που να σχηματίζουν τις πλευρές ενός τραπεζίου. Το πρόγραμμα θα υπολογίσει το μεταβλητό μήκος της ράβδου με βάση την απόσταση των άκρων των δύο ευθυγράμμων τμημάτων και την τρέχουσα επικάλυψη.

Λεπτομέρειες όπλισης

Εισαγωγή διατομών ράβδων

Μέχρι τώρα με την εισαγωγή διατομών ράβδων μπορούσατε να τοποθετήσετε διανεμημένες ράβδους μόνο γραμμικά, ανάμεσα σε δύο ακριανά σημεία. Μπορείτε πλέον να διανείμετε τις διατομές  των ράβδων και κατά μήκος ενός οποιουδήποτε αντικειμένου, το οποίο μπορεί να είναι από line έως spline.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ομαδοποιήσετε τις διατομές που θα εισαχθούν στο σχέδιο· η ομαδοποίηση μπορεί να έχει τη μορφή block ή group.

Σχεδίαση ανοιχτού συνδετήρα

Προστέθηκε η δυνατότητα εύκολης σχεδίασης ανοιχτών συνδετήρων μορφής   .

Η σχεδίαση του συνδετήρα μπορεί να γίνει είτε με την επιλογή των δύο άκρων τής διαγωνίου του (εάν ο συνδετήρας έχει ίσα σκέλη) είτε με την επιλογή των 4 ράβδων που περικλείει ο συνδετήρας.

Όπλιση τυχαίας διατομής

Η λειτουργία όπλισης τυχαίας διατομής εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες.

Μέχρι τώρα μπορούσατε να επιλέξετε ποια θα είναι η πρώτη και ποια η δεύτερη  στρώση (οι διαμήκεις ή οι εγκάρσιοι οπλισμοί). Εάν η διατομή που οπλίζετε έχει παραλληλόγραμμο σχήμα, τότε μπορείτε να επιλέξετε και μικτή όπλιση. Για παράδειγμα, μπορεί οι εγκάρσιοι οπλισμοί να αποτελούν την α’ στρώση στις οριζόντιες πλευρές και τη β’ στρώση στις κατακόρυφες.

Επιπλέον, έχει απλοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας της εντολής: Στις κλειστές διατομές η όπλιση γίνεται πάντα στο εσωτερικό τους, ενώ στα ανοιχτά σχήματα (line, arc, ανοιχτές polyline) πρέπει να επιλέξετε το ημιεπίπεδο στο οποίο θα τοποθετηθούν οι οπλισμοί.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε με μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο τοποθέτησης των ακριανών οπλισμών σε διάφορες περιπτώσεις όπλισης.

Σχεδίαση πασσάλων

Η έκδοση 2.0 παρέχει μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη σχεδίαση πασσάλων με τους οπλισμούς τους, καθώς και τις απαραίτητες διατομές.

Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων (γεωμετρικά και οπλισμικά στοιχεία του πασσάλου) γίνεται μέσα από λειτουργικά παράθυρα διαλόγου, με αποτέλεσμα να μπορείτε να σχεδιάσετε την κατά μήκος τομή ενός πασσάλου με τους οπλισμούς του (διαμήκεις και σπείρες), καθώς και όλες τις απαραίτητες διατομές, μέσα σε λίγα λεπτά.

Επανατοποθέτηση block ονομασίας

Με την καινούργια αυτή εντολή μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε στη θέση του το block ονομασίας μιας ράβδου, που για κάποιον λόγο έχει βρεθεί σε άλλη θέση, ίσως και σε άλλη γωνία σε σχέση με τη γωνία σχεδίασης της ράβδου.

Εξαγωγή πλήθους από εμβαδό

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου το πλήθος μιας ράβδου οπλισμών εξαρτάται από το εμβαδό της περιοχής που καλύπτει αυτή η ράβδος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Φ14/30/30
 • 4Φ14/m2

Με τη νέα εντολή που έχουμε προσθέσει στην έκδοση 2.0  μπορείτε να εξαγάγετε το πλήθος μιας τέτοιας ράβδου επιλέγοντας από το σχέδιο την κλειστή περιοχή (ή τις περιοχές) που καλύπτει ο οπλισμός. Για να ορίσετε το εμβαδόν διανομής μιας ράβδου, μπορείτε να επιλέξτε μια κλειστή polyline ή hatch ή region. Με αυτόν τον τρόπο η περιοχή εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει και τρύπες.

Επιλογές κατά τη σχεδίαση ράβδου οπλισμού

Στην έκδοση 2.0 έχει βελτιωθεί η διαδικασία σχεδίασης μιας ράβδου οπλισμού.

Η επιλογή του είδους της ράβδου που θέλετε να σχεδιάσετε (μόνο ανάπτυγμα ή μόνο αντίγραφο ή και τα δύο) έχει φύγει από το παράθυρο διαλόγου της εισαγωγής δεδομένων της ράβδου και έχει τοποθετηθεί στα icon-menu από όπου επιλέγετε τον τύπο της ράβδου που θέλετε να σχεδιάσετε.

Προτού επιλέξετε το σημείο εισαγωγής της ράβδου, μπορείτε (μέσω της επιλογής «Options») να καθορίσετε πολλές σχεδιαστικές παραμέτρους, όπως:

 • Τα αντίγραφα θα σχεδιάζονται με το κανονικό τους σχήμα ή σε γραμμική προβολή
 • Η γραμμική προβολή των αντιγράφων θα σχεδιάζεται σε κάτοψη ή σε όψη
 • Θα σχεδιάζεται διάσταση διανομής σε κάθε αντίγραφο ή όχι
 • Το block ονομασίας των αντιγράφων θα τοποθετείται παράλληλα με τη διεύθυνση σχεδίασης της ράβδου ή παράλληλα με τη διεύθυνση διανομής
 • Θα υπάρχουν διαφορετικές επικαλύψεις σε κάθε άκρο της ράβδου

Εμφάνιση πληροφοριών ράβδου

Η εντολή μέσω της οποίας αντλείτε πληροφορίες για μια ράβδο οπλισμού, έχει ανανεωθεί ριζικά, ώστε να σας παρέχει όσο δυνατόν περισσότερες και ορθότερες πληροφορίες. Έτσι, όταν επιλέγετε μια ράβδο, το πρόγραμμα προχωρά στις ακόλουθες κινήσεις:

 • Ελέγχει ότι όλα τα μέλη της ράβδου είναι στη θέση τους και έχουν σωστές πληροφορίες.
 • Ελέγχει εάν υπάρχει πρόβλημα με τα καταγεγραμμένα τεμάχια και το πλήθος που προκύπτει με βάση τη διάσταση διανομής (αν υπάρχει).
 • Επιλέγει στην οθόνη όλα τα μέλη της ράβδου, ώστε να γνωρίζετε ποια είναι αυτά.
 • Εμφανίζει ένα κόκκινο κυκλάκι και ένα διάνυσμα, τα οποία φανερώνουν το σημείο εισαγωγής και τη φορά σχεδίασης της ράβδου.
 • Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με τις βασικές πληροφορίες της ράβδου.

Επιπλέον, πέρα από τα οπλισμικά στοιχεία της ράβδου, το πρόγραμμα εμφανίζει και κάποια στατιστικά στοιχεία (πόσα άλλα αναπτύγματα, αντίγραφα ή σκέτα block υπάρχουν στο σχέδιο με τον ίδιο αριθμό), ενώ μπορείτε πλέον να προχωρήσετε κατευθείαν στην επεξεργασία της επιλεγμένης ράβδου.

Νέα shortcut menu

Στην έκδοση 2.0 έχουν προστεθεί δύο νέες καταχωρίσεις στα shortcut menu που εμφανίζει το AutoCAD όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο με τα grip και πατάτε το δεξί πλήκτρο.

Εάν επιλέξετε μια διάσταση και πατήσετε το δεξί πλήκτρο, στο shortcut menu θα δείτε την εντολή «Key Dim Edit…». Εάν η διάσταση είναι μέλος ράβδου οπλισμού, τότε μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επικαλύψεις στα άκρα της. Στην αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα εκτελεί την εντολή textedit, ώστε να επεξεργαστείτε το κείμενο της διάστασης.

Εάν έχετε επιλέξει μια line ή polyline και πατήσετε το δεξί πλήκτρο, τότε εμφανίζεται η εντολή «Key RfBar Edit…» στο shortcut menu. Εάν η polyline είναι μέλος μιας ράβδου οπλισμού, τότε το πρόγραμμα προχωρά στην επεξεργασία της ράβδου. Στην αντίθετη περίπτωση εκτελεί την εντολή pedit, ώστε να επεξεργαστείτε την polyline.

Εκδόσεις

Οι Οπλισμοί 2.0 είναι άμεσα διαθέσιμοι για τις εκδόσεις 2015-2025 του AutoCAD® 64-bit. Για τις προγενέστερες εκδόσεις του 2015, το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση 1.5. Από τον Μάρτιο του 2024 οι Οπλισμοί 2.0 είναι διαθέσιμοι και για το ZWCAD®. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τιμές

Οι τιμές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα είναι ανά άδεια εργασίας και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Για την προμήθεια περισσότερων αδειών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής (οι εκπτώσεις αφορούν την προμήθεια νέων αδειών και δεν ισχύουν για αναβαθμίσεις ή άλλες προσφορές) :

 • 2η και 3η άδεια: έκπτωση 5%
 • 4η και 5η άδεια: έκπτωση 10%
 • Από την 6η άδεια και πάνω: έκπτωση 20%
ΠροϊόνΤιμή
Οπλισμοί 2.0 (άδεια εργασίας)1.200
Οπλισμοί 2.0: αναβάθμιση από Οπλισμούς 1.5450
Οπλισμοί 2.0: αναβάθμιση από το ΚΛΕΙδΙ600